Specializace Global Skills

Stručný popis: V projektu vzniknou 2 nové vzdělávací programy, které rozšíří a prohloubí nabídku dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Nové produkty budou připraveny a pilotně odzkoušeny prostřednictvím vybraného vzorku cílové skupiny, kterou tvoří zaměstnanci výrobních i nevýrobních podniků. Účastníci dalšího … Pokračování

Inovační techniky ve výrobě a nevýrobě

Stručný popis: Hlavním cílem projektu je vznik nového komplexního vzdělávacího programu, který umožní získat znalosti a dovednosti z oblasti identifikace a prosazení změny ve firmě. Vzdělávací program bude rozdělen na dvě části. První se zaměří na manažery ve výrobní sféře … Pokračování

Štíhlý management ve zdravotnictví

V letech 2013 až 2015 realizujeme projekt Štíhlý management ve zdravotnictví. Cílem projektu je implementovat metody a nástroje lean managementu do zdravotnického prostředí, a tím podpořit neustálé zlepšování a zefektivňování procesů ve zdravotnických zařízeních. Účastníky vzdělávacího projektu jsou tříčlenné týmy … Pokračování

Štíhlý management ve službách

Štíhlý management není vhodný pouze pro firmy z výrobní oblasti. Jeho metody jsou dobře přenositelné také do oblasti služeb a administrativy. Proto jsme pro takové firmy připravili patnáctidenní program, který účastníky provede klíčovými tématy lean managementu a zároveň nabídne dostatečný prostor … Pokračování

Štíhlý management ve výrobní firmě

Projektové vzdělávání v oblasti štíhlého managementu ve výrobní firmě patří mezi naše hlavní produkty. Ze zkušenosti víme, že ucelený vzdělávací projekt je účinnější než jednotlivé kurzy. Proto jsme připravili patnáctidenní program, který provede účastníky klíčovými tématy lean managementu a nabídne dostatečný … Pokračování