Role a pozice útvaru údržby v současné době neustálých změn – jak to funguje?

Klub zlepšování vznikl s cílem sdružovat profesionály napříč obory, dávat jim prostor sdílet zkušenosti a umožnit jim společně zlepšovat oblasti, které je nejvíc pálí.

Pro vás, pracovníky údržby, máme další připravené téma:

 

Role a pozice útvaru údržby v současné době neustálých změn – jak to funguje?

 

Moderátorem akce je Ing. Jiří Švadlenka, IEn – ředitel odštěpeného závodu Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., který má v oboru dlouholeté zkušenosti.

Společně budeme diskutovat a přicházet s nápady z oblasti údržby.

(Nejedná se o klasické školení, ale o výměnu zkušeností a také o inspiraci.)

 

Pojďte vzájemně sdílet svoje nápady a zkušenosti a společně nacházet zlepšení.

 

Program:

  • role údržby v procesu zlepšování,
  • přínos údržby pro zvyšování efektivity výrobních procesů,
  • motivace pracovníků ke vzájemné spolupráci s ostatními útvary,
  • nástroje týmové spolupráce,
  • metodiky tréninku údržby – jak na to,
  • sdílení zkušeností mezi jednotlivými útvary firmy,
  • tvorba standardů údržby – jde to?

 

Pozvánka ke stažení

Údržba