Specializace Global Skills

Stručný popis:

V projektu vzniknou 2 nové vzdělávací programy, které rozšíří a prohloubí nabídku dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Nové produkty budou připraveny a pilotně odzkoušeny prostřednictvím vybraného vzorku cílové skupiny, kterou tvoří zaměstnanci výrobních i nevýrobních podniků. Účastníci dalšího vzdělávání budou připravováni k zavádění a realizaci myšlenky trvalého zlepšování a inovací ve své firmě. Návrh obsahu vzdělávacích produktů vychází z unikátní metody tzv. GLOBAL SKILLS. Je to metoda, která spojuje efektivní a dlouhodobě vyzkoušené prvky z oblasti tvrdých dovedností s vhodným výběrem měkkých dovedností. Ty jsou vybrány tak, aby podporovaly hlavní cíl – podpořit působení tvrdých složek prosperity podniku.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je rozšířit a prohloubit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření a pilotního odzkoušení dvou nových vzdělávacích programů pro cílovou skupinu zaměstnanců výrobních i nevýrobních podniků při zavádění a realizaci myšlenky trvalého zlepšování a inovací ve své firmě.

 

Dílčí cíle projektu:

vytvořit 2 nové vzdělávací programy včetně výukových materiálů a e-learningové podpory (program I. – 80 hodin výuky; program II. – 64 hodin výuky),

ověřit nové vzdělávací programy, a to ve dvou pilotních kurzech (pro pracovníky z výrobní a nevýrobní sféry),

vyhodnotit pilotní ověření a případně upravit konečnou verzi vzdělávacích programů.

 

Výstupy projektu:

Hlavním výstupem projektu budou dva nové vzdělávací programy zaměřené na metody procesů neustálého zlepšování a inovací s využitím metody Global Skills, určené pro manažery z výrobní a nevýrobní sféry. Součástí obou programů bude i e-learning. Vzdělávací programy budou nabízeny i v období po ukončení realizace projektu.

V projektu bude podpořeno celkem 20 osob – manažerů z výrobní i nevýrobní sféry – formou zapojení do pilotního ověření nových vzdělávacích programů.

 

Co se naučí účastníci vzdělávacích programů:

Absolventi postupně projdou vzdělávacím procesem, na jehož konci budou schopni pochopit a realizovat tyto fáze procesu zlepšování:

  • přesvědčování o nezbytnosti zavedení změny,
  • organizace vytvoření změny, sestavení týmu,
  • sestavení akčního plánu zavedení změny,
  • realizace změny,
  • vnitřní marketing,
  • hodnocení a zpětná vazba.

Dále se seznámí s osvědčenými technikami, které mají vazbu na:

  • zvyšování efektivity práce,
  • snižování nákladů,
  • snižování času potřebného pro práci,
  • zvyšování rychlosti inovace prací.