Centrum zlepšování nabízí nový produkt, zcela ojedinělý na trhu, jelikož jde o naši unikátní metodiku. Jedná se o ucelený systém, zahrnující hlavní nástroje pro řízení efektivity a inovací v procesu trvalého zlepšování. Vše, co bylo předtím napsáno o výhodách a podmínkách trvalého zlepšování, platí pro GS corel Global skills® v nezměněné míře.

 

Základní schéma GS corel Global skills®

gs

GS corel Global skills® je zaměřen na všechny oblasti, například: výrobu, administrativu, logistiku, vývoj a podobně.

GS corel Global skills® je účinné jak pro velké firmy, tak i pro střední i malé společnosti.

 

GS corel Global skills® je vytvořen pro zavádění efektivity a inovací do oblastí, jako jsou

 • plánování zisku,
 • uspokojování zákazníků,
 • zavádění a řízení kvality,
 • efektivita administrativy,
 • systém návrhů a inovací,
 • práce v malých skupinách, týmová spolupráce,
 • výroba i administrativa,
 • zavádění managementu plýtvání,
 • vylepšování systémů,
 • koordinace mezi různými odděleními,
 • zavádění nových postupů,
 • vztah s dodavateli,
 • firemní kultura,
 • otázky motivace a odměňování za zlepšování,
 • řešení problémů vznikajících při řízení pracovních sil.

 

GS corel Global skills® představuje vyvážený systém působení tvrdých a měkkých faktorů prosperity podniku. Současná ekonomika hledí „jen“ na krátkodobý úspěch, který je vidět na ukazatelích minulosti a přítomnosti. Pod těmito veličinami je ukryt potenciál podniku, který jako měkký faktor prosperity rozhoduje o budoucnosti společnosti.

 

GS corel Global skills® se zabývá těmito oblastmi:

gs obdélník

 

Analytickými metodami se nejprve zjistí, který směr je pro danou společnost nejpotřebnější, podle toho se nastavuje akční plán prací.

 

Minimální cíle pro aplikaci GS corel Global skills®:

gs kolečko