Štíhlý management ve výrobní firmě

Projektové vzdělávání v oblasti štíhlého managementu ve výrobní firmě patří mezi naše hlavní produkty.

Ze zkušenosti víme, že ucelený vzdělávací projekt je účinnější než jednotlivé kurzy. Proto jsme připravili patnáctidenní program, který provede účastníky klíčovými tématy lean managementu a nabídne dostatečný prostor pro praktické ukázky a cvičení.

V duchu naší filosofie GS Global skills® jsou tvrdé dovednosti z oblasti štíhlého managementu doplněny o základy vedení týmu a prezentační a komunikační dovednosti tak, aby na daném pracovišti došlo k udržení a šíření nabytých dovedností.

Tento vzdělávací program byl také akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Cílová skupina:

 • top management,
 • střední management,
 • klíčoví pracovníci z konkrétních provozů.

 

Obsah:

 • vstupní workshop – analýza výchozího stavu, stanovení cílů, tvorba školicího plánu, motivace ke změně,
 • identifikace a analýza plýtvání v procesu,
 • vizuální management (andon, poka-yoke, Jidohka, One Point Lesson…),
 • management toku hodnot,
 • systém neustálého zlepšování – Kaizen, TCM,
 • štíhlý layout, výrobní buňky,
 • totálně produktivní údržba (TPM), rychlé změny (SMED),
 • nástroje pro řešení problémů (PS, strom reality, diagram konfliktu, 5xProč, Ishikawa, Parreto diagram…),
 • standardizovaná práce (PDCA),
 • kanban, pull, synchronizace, vyvážený tok, redukce dávek,
 • informační a komunikační systém (mimo IT),
 • vedení strukturovaného tréninku pracovníků, prezentační dovednosti,
 • výstupní workshop – prezentace výstupů a případových studií managementu, zhodnocení úkolů a samostatné práce, nastavení akčního plánu a pokračování neustálého zlepšování.

 

Profil absolventa:

 • zná základní pojmy z oblasti štíhlého managementu,
 • umí definovat základní druhy plýtvání ve výrobním procesu a na zařízení,
 • ovládá techniku strukturovaného řešení problému,
 • zná a umí aplikovat základní kroky péče o stroj a pracoviště,
 • umí vytvořit podklady pro sestavení plánů údržby,
 • zná zásady pro eliminaci údržbářských rizik,
 • zná a umí používat zásady pro tvorbu standardů pracoviště,
 • ovládá základní moderační nástroje,
 • umí organizovat a vést zlepšovatelské aktivity,
 • umí vytvořit tréninkové materiály,
 • umí trénovat a školit ostatní pracovníky,
 • umí řídit a plánovat svůj čas.