Štíhlý management ve službách

Štíhlý management není vhodný pouze pro firmy z výrobní oblasti. Jeho metody jsou dobře přenositelné také do oblasti služeb a administrativy. Proto jsme pro takové firmy připravili patnáctidenní program, který účastníky provede klíčovými tématy lean managementu a zároveň nabídne dostatečný prostor pro praktické ukázky a cvičení.

Jaký je přínos štíhlého managementu pro organizaci?

Snižuje se:

 • plýtvání,
 • doba průběhu procesů,
 • zásoby,
 • chybovost,
 • mzdové náklady.

Zvyšuje se:

 • spolehlivost dodávek,
 • produktivita,
 • firemní kultura,
 • motivace,
 • týmová spolupráce,
 • celková efektivita.

 

V duchu naší filosofie GS Global skills® v projektu vždy kombinujeme tvrdé dovednosti se základy vedení týmu a prezentačními a komunikačními dovednostmi tak, aby na daném pracovišti došlo k udržení a šíření nabytých dovedností. To zvyšuje efektivitu vzdělávání a činí z něj rentabilní investici do firmy a jejích lidských zdrojů.

Tento vzdělávací program jsme také akreditovali u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Cílová skupina:

 • top management,
 • střední management,
 • klíčoví pracovníci z konkrétních oddělení.

 

Hlavní témata:

 • identifikace a analýza plýtvání v procesu,
 • neustálé zlepšování,
 • nerovnoměrnost toku, čekání a prodlevy,
 • mapování procesů,
 • 5S,
 • organizace pracoviště,
 • vizuální management,
 • nástroje pro řešení problémů (PS, strom reality, diagram konfliktu, 5xproč, Ishikawa, Parreto diagram…),
 • vztahy na pracovišti a firemní kultura,
 • komunikace a motivace ke změně,
 • týmová spolupráce.

 

  Mapování procesů

realizace_uprkosticka_upr

 

 

 5S

casova plan_upr