Štíhlý management ve zdravotnictví

V letech 2013 až 2015 realizujeme projekt Štíhlý management ve zdravotnictví.

Cílem projektu je implementovat metody a nástroje lean managementu do zdravotnického prostředí, a tím podpořit neustálé zlepšování a zefektivňování procesů ve zdravotnických zařízeních.

Účastníky vzdělávacího projektu jsou tříčlenné týmy z jednotlivých pracovišť zdravotnických zařízení. V těchto týmech pracují na zefektivňování konkrétního procesu ze své praxe, přičemž tuto případovou studii nakonec předkládají svým nadřízeným. Druhotnými cíli projektu jsou tedy motivace řadových zaměstnanců k přispívání k efektivnímu chodu pracoviště a komunikace na toto téma napříč organizací.

Ve dvou bězích bude proškoleno 10 tříčlenných týmů ze zdravotnických zařízení z Královéhradeckého kraje.

Účastníci se seznámí s ekonomikou zdravotnických zařízení a s hlavními principy a metodami lean managementu (zdroje plýtvání, mapování, 5S, standardizace, KANBAN atd.). Zároveň budou proškoleni v komunikačních a prezentačních dovednostech, aby mohli nabyté znalosti a zkušenosti úspěšně předávat svým kolegům, a získají také základy týmové práce a motivace, aby mohli štíhlý management efektivně a dlouhodobě na svém pracovišti realizovat.