Řekli o nás

Procesní školení k trvalému zlepšování činností:

“Přes počáteční nejistotu, jaké výsledky může toto školení firmě přinést, musím konstatovat, že jsem zaznamenal velkou změnu u účastníků školení v pohledu na vnitřní funkci firmy a ztotožnění se s vizí firmy. Přestože v minulosti proběhlo na toto téma několik porad, školení přineslo daleko větší efekt v přesvědčení spolupracovníků o nutnosti přijmutí a realizace změn. Pokládám toto školení za velký přínos pro naši firmu. Rádi využijeme další možné školení na tento způsob rozvoje firmy.“

Milan Brož, jednatel AEG ID, s.r.o.

 

Ekonomika a management zdravotnických zařízení:

„Oceňujeme vysokou odbornou úroveň lektorského týmu, ve kterém působili odborníci z praxe, což výrazně zvyšovalo přínos jednotlivých školení. Zároveň dodavatel dokázal zajistit profesionální organizaci i vstřícný a individuální přístup k účastníkům. Společnost považujeme za profesionálního a spolehlivého partnera v oblasti vzdělávání zdravotníků a těšíme se na případnou další spolupráci.“

JUDr. Pavel Janda, ředitel odboru vzdělávání a vědy Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Projekt Základy koučování pro manažery:

„Já jsem byl vaším školicím programem přímo nadšen. Zaměření, rozsah a volba lektora byly dokonalé. Vedle znalostí jsem získal i velkou motivaci pro intenzivní využívání koučovacího přístupu k lidem v práci a nejen tam. Velmi dobrá je zpětná vazba získaná při školení. Moc děkuji za příležitost účastnit se školení.“

Vladimír Hladík, Value Stream manager, Arrow international CR, a.s.

 

Vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu:

„Za nemocnici vyslovuji poděkování za provedené semináře. Všechna témata byla pojata po odborné stránce velice profesionálně a školenci měli dostatek prostoru pro své dotazy. Školitelé se vždy předem zajímali o požadavky a potřeby našeho zařízení. Doufáme, že budeme mít ještě v budoucnu možnost efektivně spolupracovat.“

MUDr. Miroslava Člupková, předseda představenstva Nemocnice Dačice, a.s.

 

Vzdělávací projekt pro management:

„Celkově bylo školení hodnoceno jako velice přínosné a kvalitní. Časově náročný projekt (trval půl roku) byl veden zajímavě, interaktivně a profesionálně. Spolupráci s touto firmou můžeme jen doporučit.“

Hana Kučerová, DiS., specialista personalistiky a vzdělávání, ASSA ABLOY, s.r.o.

 

Komunikace a manažerské dovednosti:

„Na spolupráci oceňujeme zejména profesionální přístup, kvalitní a zkušené lektory a výbornou komunikaci při koordinaci projektu. Obsah kurzů byl na základě vstupních workshopů a průběžné evaluace připraven našim zaměstnancům doslova na míru.“

Ing. Adéla Stárková, HR specialistka Skřivánek s.r.o.

 

Rozvoj manažerských dovedností:

„UHK vysoce hodnotí kvalitu a přínos této formy dalšího vzdělávání svých zaměstnanců. Osvojení manažerských dovedností zvyšuje jejich profesní potenciál a přispívá ke zkvalitnění a zefektivnění řídicích činností na univerzitě.“

Ing. Lenka Žáčková, supervizor vzdělávacího projektu, Univerzita Hradec Králové

 

Projekt Personalista – specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců:

„Kurz byl po všech stránkách připravený, jak do obsahu, tak i formy. Velmi jsem ocenil možnost odzkoušet si probraná témata formou e-learningu. Asi největší devizou byly zkušenosti z praxe lektorky, podobně jako možnost sdílení poznatků z praxe mezi účastníky. V mnoha ohledech to bylo velice inspirativní.“

Jan Kohlíček, AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

 

„S touto společností spolupracujeme již celou řadu let a tímto bychom chtěli potvrdit, že firemní hodnoty, ke kterým se tato společnost hlásí (serióznost, profesionalita, flexibilita, vstřícnost, otevřenost), jsou z její strany beze zbytku naplňovány a jsou dobrým základem pro jakoukoliv formu spolupráce. Proto i my ji na základě naší spokojenosti doporučujeme všem dalším organizacím.“

Josef Bára, výkonný ředitel EuroAgentur Hotels & Travel a.s.

 

„Vzdělávací a rozvojová akce, jejímž cílem bylo podpořit cestovní ruch tím, že „naučíme servírky se smát“ (tedy klientský přístup a péči o zákazníka), proběhla ve velice pozitivním duchu a ke spokojenosti naší i účastníků. Děkujeme za profesionální práci a spolupráci plně doporučujeme.“

Ing. Tomáš Jirsa, starosta města Hluboká nad Vltavou

 

„Tato firma je jedním z dodavatelů Skupiny ČEZ v oblasti rozvoje měkkých dovedností. Disponuje kvalitním odborným zázemím a já oceňuji osobní a vysoce profesionální přístup při realizaci všech aktivit.“

PhDr. Milana Hrubá, ředitelka útvaru rozvoje LZ, ČEZ, a.s.

 

„Se společností spolupracujeme dlouhodobě v oblasti vzdělávání a organizace vícedenních motivačních setkání, zejména formou outdoorových a týmových aktivit pro vybranou skupinu VIP prodejců pojištění. Celková organizace a příprava těchto setkání probíhá na profesionální úrovni a oceňujeme zejména kreativitu, flexibilitu a odbornost pracovníků odpovídajících za organizaci setkání.“

Radomil Rambousek, vedoucí odboru controllingu a koordinace prodeje, UNIQA pojišťovna, a.s.

 

„Dodavatel pro nás zajišťuje školení vzdělávání mistrů a středních manažerů, a to v měkkých a tvrdých dovednostech i v oblasti průmyslového inženýrství. Realizované vzdělávání nám přineslo nárůst zlepšovatelských aktivit našich spolupracovníků, zvýšení úrovně firemní kultury a také ekonomický přínos – jen za letošní rok ve výši několika milionů korun.“

Ing. Jiří Myšák, personální ředitel, Veba, textilní závody, a.s.

 

„Z pohledu vedení společnosti musíme velmi pozitivně hodnotit konkrétní dopad manažerských školení do každodenní praxe. Podařilo se Vám, zejména u předáků a mistrů, podstatně zlepšit přístup našich zaměstnanců k plnění pracovních povinností, protože nyní lépe chápou souvislosti mezi jednotlivými procesy ve výrobním závodě. Školení vedlo ke zlepšení komunikace i metod řízení, což považujeme za jednu z hlavních příčin snížení fluktuace v posledních měsících, což pochopitelně zvyšuje produktivitu práce. Tím jste se nepřímo podíleli na zlepšení hospodářských výsledků naší organizace.“

Ing. Rudolf Pola, personální ředitel, Avon Automotive, a.s.