Specifické znalosti odborného charakteru označujeme jako hard skills, a vymezujeme je tak vůči soft skills, tedy měkkým dovednostem.

 

seznam témat

Tlak na znalosti z různých oborů je na člověka vyvíjen neustále. Čím vyšší zastává pozici, tím důležitější je znát více než jen svůj hlavní obor. Je třeba se orientovat v otázkách ekonomických i technických, zvyšovat právní a počítačovou gramotnost a znát oficiální standardy a normy. Zde naleznete seznam hard skills, které vám nabízíme.

Jsme přesvědčeni, že opravdu efektivní vzdělávání je, teprve když je dlouhodobé a systematické. Podívejte se na naši unikátní metodiku GS Global skills®, která logicky propojuje soft a hard skills ve smysluplný celek.

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍPRŮMYSLOVÁ ERGONOMIEKVALITAAUTOMOBILOVÝ PRŮMYSLPOTRAVINÁŘSTVÍŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍBEZPEČNOST PRÁCEFINANCELOGISTIKAICTODBORNÉ KURZYPROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ OSTATNÍ

 KATALOG ODBORNÝCH KURZŮ

Průmyslové inženýrství

  • teorie omezení,
  • trvalé zlepšování,
  • totálně produktivní údržba,
  • týmová práce,
  • management toku hodnoty,
  • podstata štíhlého podniku,
  • Kaizen, Idea management,
  • plýtvání,
  • celková efektivita zařízení,
  • štíhlé pracoviště,
  • štíhlý layout a logistika,
  • výrobní buňky,
  • štíhlý vývoj výrobků,
  • nízkonákladová automatizace,
  • vizualizace konceptů,
  • štíhlý management nářadí,
  • identifikace úzkých míst,
  • Kanban,
  • koncepty Lean, Six Sigma TOC,
  • VSM – Mapování toku hodnot (Value Stream Mapping),
  • management změny a neustálé zlepšování procesů organizace,
  • 5S a vizuální management,
  • produktivita práce (normování práce, motivační systémy ve výrobě).

Průmyslová ergonomie

  • základy průmyslové ergonomie,
  • optimalizace pracoviště z ergonomického hlediska.

Systémy managementu kvality

  • požadavky normy ISO 9001 na systém managementu kvality (QMS),
  • interní auditor systému managementu kvality (QMS) podle normy ISO 9001,
  • periodické školení interních auditorů QMS podle normy ISO 9001,
  • interní auditor systému integrovaného managementu (QMS, EMS, OHSAS),
  • požadavky na systém integrovaného managementu, základní kurz.

Systémy managementu enviromentu

  • požadavky ISO 14001 na systém managementu životního prostředí,
  • interní auditor systému managementu životního prostředí (EMS) podle normy ISO 14001,
  • periodické školení interních auditorů (EMS) podle ISO 14001,
  • legislativa EMS,
  • odpadové hospodářství,
  • nakládání s chemickými látkami,
  • ochrana ovzduší,
  • vodní hospodářství,
  • ADR a nakládání s nebezpečnými látkami a předměty.

Systémy managementu BOZP

  • požadavky normy BS OHSAS 18001 na systém managementu BOZP,
  • interní auditor BOZP podle normy BS OHSAS 18001,
  • periodické školení interních auditorů BOZP – BS OHSAS 18001,
  • legislativa BOZP,
  • identifikace nebezpečí a hodnocení rizik BOZP – podle BS OHSAS 18001,
  • HAZOP – studie nebezpečí a provozuschopnosti.

Bezpečnost potravin

  • interní auditor systému managementu bezpečnosti potravin (FSMS) podle ISO 22000,
  • interní auditor (HACCP),
  • Global Standard for Food Safety, verze 5 (BRC Food),
  • požadavky IFS verze 5,
  • interní auditor “ BRC Food“ a IFS Food“.

Řízení kvality, nástroje kvality

  • metrologie – systémové požadavky,
  • audity u dodavatelů (audity druhou stranou),
  • metrologie – systémové požadavky + MSA – analýza systémů měření podle QS-9000- 4. vydání,
  • analýza potřeb vzdělávání pracovníků a práce s kvalifikačními požadavky,
  • jak stanovit efektivnost vzdělávání,
  • Model excelence EFQM, zlepšování organizace pomocí sebehodnocení,
  • požadavky na způsobilost laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025,
  • CAF – zlepšování organizace pomocí sebehodnocení,
  • interní auditor systému řízení kvality podle ISO/IATF 16949,
  • periodické školení ISO/IATF 16949,
  • APQP, PPAP,
  • PPAP: 2006, 4. vydání / EMPB: VDA 2, 4. vydání,
  • G–8D report a metodika řešení problému,
  • FMEA – analýza možností vzniku neshod, jejich příčin a následků,
  • KAIZEN,
  • Six Sigma,
  • MSA – analýza systémů měření podle QS-9000,
  • SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000,
  • audit procesu,
  • SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000,
  • IT management, ITIL (incident, problem, change management).

ICT

Připravíme školení podle vašich požadavků.

Jako příklad uvádíme:

  • kurzy pro začátečníky: Základy práce s počítačem, notebookem, tabletem, chytrým telefonem, internetem,
  • ICT pro zdravotně postižené,
  • MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneNote, Project, InfoPath, Publisher, Visio, MS Office SharePoint Server). Open Office/Libre Office (Writer, Calc, Draw, Impres), rozdílová školení, Lotus Notes,
  • online kancelář (Google Apps, One Drive, Office 365),
  • operační systémy (Windows, Unix/Linux, Android),
  • bezpečnost ICT (požadavky normy ISO/IEC 27001ISMS, interní auditor),
  • obsluha periferních zařízení (interaktivní tabule, 3D tiskárna),
  • sociální sítě (Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn),
  • internetový marketing,
  • Adobe (Acrobat, Photoshop, Ilustrator, Premiere, Dreamweaver, Flash),
  • Corel (Corel Draw/Inkscape, Corel Photo-Paint),
  • úprava a správa fotografií (Adobe, Gimp, Zoner,Corel, Google Picasa),
  • multimedia (úpravy a editace multimediálních souborů),
  • Apple (iPad &iPhone, Mac, Apple iLife, Apple iWork),
  • projektový management (MS Project, Easy Project, OpenProj),
  • databáze (MS Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle),
  • kurzy pro správce: systémové nástroje, správa souborů, správa disků, zálohování, Windows Server, SharePoint,
  • AutoCAD, Inventor, Revit, 3D modelování,
  • SAP, Microsoft Dynamics, Enterprise Architect,
  • tvorba a optimalizace Webových stránek (HTML, CSS, SEO, Google Analytics),
  • programování (VBA, Visual Basic, C#, PHP, JavaScript, UML, Java, ASP.NET),
  • Help Desk, Service Desk.

 

Finance a ekonomika

  • finanční gramotnost,
  • ekonomika podniku, základní ekonomické pojmy,
  • technická příprava výroby a výrobní náklady,
  • tvorba technologických postupů,
  • optimalizace pracovního prostředí,
  • normování práce a využití pracovní doby,
  • podnikové finance, finanční řízení i pro neekonomy, investice,
  • risk management, treasury management,
  • úvěrové riziko,
  • účetnictví a daně,
  • mzdové účetnictví.

Legislativa, obchod, logistika a nákup

  • obchodní právo (založení podniku s.r.o. a a.s.,obchodní smlouvy),
  • zákoník práce, pracovněprávní vztahy,
  • legislativa poskytování finančních služeb,
  • controlling, náklady, ziskovost, profitabilita, manažerské účetnictví,
  • cash-flow, řízení pohledávek, likvidita,
  • factoring, forfaiting,
  • performance management, benchmarking KPI ukazatele,
  • účetní standardy (účetní uzávěrka, IAS, IFRS, US-GAAP, SOX) a konsolidace,
  • právní vědomí ve zdravotnictví,
  • logistika řízení zásob a skladů,
  • distribuční logistika (supply chain – logistické řetězce),
  • nákup,
  • mezinárodní doprava zboží (INTRASTAT, INCOTERMS 2000, celní předpisy).

Odborné kurzy

Připravíme školení podle vašich požadavků.

Jako příklad uvádíme:

Zpracování plastů

  • kurz pro seřizovače vstřikovacích strojů,
  • technologie vstřikování plastů,
  • technologie pro výrobu a údržbu forem,
  • konstrukce vstřikovaných dílů,
  • vlastnosti a metody zkoušení plastů,
  • kvalita plastových dílů v praxi,
  • odborný kurz pro technology zpracovávání plastů,
  • školení pro pracovníky vstřikoven – kvalita vstřikování dílů,
  • školení pro proces modelace vstřikování plastů,
  • školení teorie vstřikování plastů pro administrativní pracovníky,
  • zpracování plastů – přehled zpracovatelských technologií,
  • rekvalifikační kurz pro operátory ve výrobě,
  • rekvalifikační kurz pro seřizovače strojů.

Tváření kovů

  • bezkontaktní optické metody pro měření deformací,
  • technologie postupů při lepení karosářských výlisků,
  • metody tvářecích procesů,
  • technologie plošného tváření,
  • materiály, povrchové úpravy a technologie spojování,
  • kurzy pro nástrojáře.

Slévání kovů

  • technologie vysokotlakého lití,
  • slévárenství neželezných slitin,
  • tavírna a metalurgie slitin hliníku,
  • metalurgie slitin hliníku,
  • deformace v tepelném zpracování,
  • zbytkové napětí- měření, dopady, NDT metody,
  • základní kurz pro TZ kaliče,
  • technologie vysokotlakého lití,
  • technologie gravitačního lití,
  • tepelné zpracování,
  • vady odlitků ze slitin hliníku,
  • struktura a mechanických vlastností.

Konstruování

  • školení pro 3d skenování,
  • školení pro 3d tisky,
  • školení pro 3d optický profilometr,
  • odborný kurz tribologie,
  • odborný kurz pro diagnostiku,
  • konstrukce vstřikovaných dílů,
  • základní pravidla výkresové dokumentace.

Elektrotechnika

  • odborný kurz pro začátečníky – elektrické rozvody, elektrická zařízení, elektrické instalace,
  • přechodové děje v elektrotechnice a jejich řešení,
  • elektroenergetika.

Programování a řízení CNC strojů

  • programování a řízení CNC strojů,
  • technologie CNC,
  • 2d kreslení a 3d modelování v autocadu,
  • 3d modelování v inventorupProgramování CNC frézky a CNC soustruhy.

Materiály a koroze

  • povlaky v protikorozní ochraně,
  • korozivzdorné oceli a slitiny v protikorozní ochraně,
  • koroze biomateriálů,
  • kovy – koroze a protikorozní ochrana,
  • materiály, koroze a protikorozní ochrana v automobilovém průmyslu,
  • protikorozní ochrana v půdě a v betonu,
  • protikorozní ochrana v atmosféře,
  • koroze a protikorozní ochrana ve vodách (energetice),
  • degradace materiálů za vysokých teplot,
  • koroze a protikorozní ochrana betonových konstrukcí.

Stavebnictví

  • truhlář stavební,
  • stavební zákon v praxi,
  • stavební technologie,
  • stavební konstrukce,
  • nábytkový truhlář,
  • stavba silnic a jejich konstrukce,
  • geodézie.

Textilní průmysl

  • vlastnosti materiálů,
  • typy textilních vláken,
  • řízení jakosti,
  • zpracovatelské vlastnosti textilních vláken,
  • mikroskopie a obrazová analýza,
  • měření barevnosti, vzhledu a omaku,
  • použití kompozitů a nanokompozitů,
  • hodnocení kvality,
  • tkáňové inženýrství.

Průmyslová automatizace

  • základy průmyslové automatizace,
  • základy programování,
  • pneumatika, hydraulika,
  • tvorba a čtení výkresové dokumentace,
  • mazací prvky používané ve výrobních strojích,
  • způsoby ovládání automatizace výrobních procesů.

Logistika

  • základy podnikové logistiky,
  • řízení firemních projektů a změn,
  • logistika výroby,
  • logistika nákupu a řízení zásob,
  • efektivní využití zákoníku práce v praxi manažera logistiky,
  • logistický audit.

Výběr kurzů z oblasti:

  • odborné kurzy pro potravinářský průmysl,
  • odborné kurzy pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl,
  • odborné kurzy pro dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl,
  • odborné kurzy pro chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl,
  • odborné kurzy pro výrobu pryžových a plastových výrobků,
  • odborné kurzy pro výrobu kovů a kovodělných výrobků,
  • odborné kurzy pro výrobu a opravy strojů a zařízení,
  • odborné kurzy pro výrobu elektrických a optických přístrojů,
  • odborné kurzy pro výrobu dopravních prostředků,
  • odborné kurzy pro zpracovatelský průmysl,
  • odborné kurzy pro výrobu a rozvod elektřiny,
  • odborné kurzy pro stavebnictví.

Projektové řízení

  • poradenství, mentorink, vzdělávání,
  • definice, pojmy, nástroje a techniky,
  • princip projektového řízení,
  • zavádění projektového řízení, organizace,
  • efektivní plánování projektu, koordinace,
  • dokumentace, administrace,
  • tvorba rozpočtu projektu, analýza nákladů a přínosů,
  • řízení rizik projektu,
  • kritéria úspěšnosti projektu, hodnocení,
  • metody, techniky vedení projektu, strategie,
  • nastavení systému komunikace, komunikační kanály,
  • „marketing projektu“ – strategie a taktika v komunikaci a implementaci projektu,
  • týmová spolupráce, řízení času,
  • procesy projektového řízení, systém zlepšování,
  • reporting, monitoring, controlling, interní audit,
  • softwary pro sledování realizace,
  • požadavky jakosti v projektovém řízení.

Ostatní

 • první pomoc,
 • ESF,
 • ESF management (zpracování projektu, finanční plán, formální monitorovací zprávy),
 • příprava výběrového řízení, výběr dodavatelů,
 • společenská odpovědnost (CSR),
 • corporate governance.